Informacje o podmiocie

Nazwa: Przychodnia Lekarska RAD-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o.
Numer statystyczny GUS (REGON)  276701869
Numer identyfikacji podatkowej 6452204201
Województwo Śląskie
Powiat Tarnogórski
Miejscowość Radzionków
Kod terytorialny (wg GUS) 2413 031
Ulica, nr domu, nr lokalu Gajdasa 1
Telefon (32) 286-62-20, (32) 428-46-80
Fax (32) 286-62-86
Adres e-mail biuro@rad-med.radzionkow.pl
Kod pocztowy 41-922
Poczta Radzionków
Forma prawna podmiotu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa działalności Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000444477
z dnia 02.01.2013
Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 000000012698
Kapitał zakładowy

2.316.249,00 zł

Utworzył: Administrator dnia 2015-12-07 07:34

Ostatnio zmienił: Administrator dnia 2023-02-02 14:41