Podstawy prawne działania Spółki

Spółka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Aktu Założycielskiego i nadanego tym Aktem Regulaminu Organizacyjnego.

Utworzył: Administrator dnia 2015-12-07 08:40

Ostatnio zmienił: Administrator dnia 2023-02-02 14:39